Formulari d'inscripció de soci:

Omple les teves dades i ens posarem en contacte amb tu. Gràcies.:


Nom i cognoms:
DNI: Email:
Telèfon fixe: Telèfon mòbil:
Adreça postal:
Codi postal: Població:
Província: País:
Quant vols aportar?   €
Periodicitat:
IBAN (compte bancari):
Nom entitat bancària:

Comentaris:
 
 AUTORITZO a l'associació PROYECTOS INFANTILES amb NIF G-64656598 que, des de la data d'aquesta autorització i en endavant, fins que no comuniqui el contrari, giri al número de compte bancari indicat en el present document tots els rebuts corresponents a les quotes de soci, d'acord amb que estableix la Llei de Serveis de Pagament 16/2009.
 
 DECLARACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES: Autoritzo a l'associació PROYECTOS INFANTILES que realitzi el tractament de les dades d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l'àmbit propi de l'associació PROYECTOS INFANTILES, per poder dur a terme les funcions que té encomanades segons els seus Estatuts, i també perquè les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les quals estigui obligada per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les quals tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal o d'informació sobre persones. Per a la rectificació i/o l'anul·lació de les dades d'aquest fitxer cal contactar amb l'associació PROYECTOS INFANTILES al carrer d'Ollic, 5 - 08540 Centelles (Barcelona) o per correu electrònic a: info@proyectosinfantiles.es