L'ASSOCIACIÓ

QUI SOM

ON SOM

INSERCIÓ LABORAL

QUI SOM:

Proyectos Infantiles som una associació sense ànim de lucre que presta els seus serveis desde 2007 per fer una societat més justa i equitativa.

Els objectius de l'associació són el Desenvolupament, Ajuda Humanitaria i promoció de la justicia als nens i les seves famílies.

Jurídicament, l'associació es constitueix sota el concepte d'associació privada i denominada PROYECTOS INFANTILES. Les seves activitats venen regulades d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, de l'1 de Julio), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts. El Sr. Director General de Dret i d'Entitats Jurídiques, de la Generalitat DE CATALUNYA, els aprova, quedant inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat DE CATALUNYA, el dia 5 de setembre de 2007.

 

Actualment l'Associació està formada per:


> Sergio BenjamínPresident i fundador 
> Encarna JiménezSecretària                 
> Ana Martín
> Roman LópezResponsable d'expansió
> Sonia RuaDirectora de Promotores                 


ON SOM:

Les nostres oficines i magatzem estàn ubicats a la comarca d'Osona, al municipi de Centelles.

Disposem d'una nau de 750 m2 on enmagatzemem i classifiquem la roba que recollim.

PROYECTOS INFANTILES DONDE ESTAMOS


INSERCIÓ LABORAL:

La inserció laboral és un dels passos fonamentals per evitar l'exclusió i marginació social. A més de dotar a les persones d'uns ingressos econòmics periòdics, afavoreix l'acte percepció positiva, millora l'auto-estima, facilita l'adquisició d'un rol i un estatus social i fomenta la participació social.

Per això, hem creat una empresa d'inserció laboral, per facilitar la inserció laboral de persones amb especials dificultats per accedir a una ocupació.

PROYECTOS INFANTILES INSERCIÓ LABORAL

Les persones que contractarem són aquelles que es troben en una situació de vulnerabilitat social o en risc d'exclusió social, com poden ser les persones amb discapacitat, els joves sense experiència laboral, víctimes de violència de gènere, immigrants, parats de llarga durada, majors de 45 anys, etc.

D'aquesta manera, i una vegada més, volem afavorir aquelles persones més vulnerables.