PROYECTOS INFANTILES ACCIÓ SOCIAL

PROYECTOS INFANTILES ACCIÓ SOCIAL

PROYECTOS INFANTILES ACCIÓ SOCIAL

ACCIÓ SOCIAL

BEQUES MENJADOR

SALUT I NENS

DESTÍ DELS BENEFICIS


BEQUES MENJADOR:

La tornada a l'escola implica, en molts casos, haver de quedar-se al menjador escolar. Aquest servei és clau per a molts infants i joves perquè els garanteix un àpat com a mínim una vegada el dia.

Sovint ens parlen de les beques menjador com qui parla dels metres que avançarem per anar de casa fins el forn de pa del xamfrà del davant. Però, en realitat, hauríem de parlar dels milers de quilòmetres que hem de fer per arribar a Berlín. Si apliquem el percentatge de pobresa infantil i d'exclusió social (31,8%) al nombre d'alumnes d'Infantil a l'ESO (1.015.500) veiem que a Catalunya hi ha 322.900 alumnes d'aquestes edats vivint en famílies pobres o en risc d'exclusió social. Les 80.000 beques anunciades només arribarien al 24,8%. Calen 242.900 beques més per a poder ajudar tota la pobresa infantil i els infants en risc d'exclusió, els catalans i catalanes que construiran el futur del país.

Tenint en compte que els ajuts en beques de menjador només arriben a un 25% de població infantil en risc d'exclusió social i en el cas de l'ESO tan sols a un 1,7% de l'alumnat, podem concloure que la quantitat de beques menjador previstes per a aquest curs és molt lluny de poder garantir una escola inclusiva i la igualtat d'oportunitats a l'ensenyament. No toca fer ballar les xifres ni jugar-hi. Toca posar fil a l'agulla i atendre totes les necessitats dels nostres alumnes. I fer-ho ara!

Miquel Gené, de l'AMPA Escola Fort Pienc i de la comissió de beques menjador i pobresa infantil de FaPaC.

A la nostra associació, conscients d'aquesta manca de recursos estem treballant per a poder ajudar pagant beques de menjador per a les famílies més vulnerables.

Hem firmat un conveni amb la Fundació Escola Vicenciana a través de la qual farem arribar 50% del benefici net obtingut per destinar-la a beques menjador.

PROYECTOS INFANTILES

A la nostra societat i, per tant, també en els centres educatius de la Fundació Vicenciana, algunes famílies no disposen de recursos econòmics suficients per poder fer a les quotes i deixar els seus fills al menjador. Per això, i amb la voluntat de poder seguir donar resposta a aquestes situacions, hem establert un acord de col·laboració solidària per a aquest projecte.

Per a més informació: Fundació Escola Vicenciana


SALUT I NENS:

A Proyectos Infantiles ens preocupen molt els nens i per això hem decidit col·laborar donant el 25% del nostre benefici net a la FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA per alguns projectes de la Obra Social (preferentment Odontopediatria, Ortodòncia, Oftalmologia, Psicologia, i vacunes) als Nens i joves de famílies en situació vulnerabilitat i exclusions social.

www.hospitaldenens.com

Projecte Salut i Nens. Barcelona 2012

La Fundació Hospital de Nens de Barcelona té com a missió fundacional l'assistència mèdica a la infància, la docència i la Obra Social. La Obra Social ha d'estar encaminada a l'assistència a la salut de la infància desfavorida.

La comissió de Obra Social de la Fundació marca els objectius dins d'un pla estratègic propi, on s'han d'incloure els següents projectes:

  • Salut i Nens: Salut Dental
  • Salut i Nens: Salut Visió
  • Salut i Nens: Salut Vacunes
  • Salut i Nens: Atenció Psicosocial

La metodologia a seguir inclou el reconeixement de la necessitat; informe de l'assistenta social, visita, estudi i tractament en cada cas, seguiment, tot sempre amb la igualtat de condicions en l'atenció i la confidencialitat.

El finançament de les despeses originades anirà a càrrec dels fons recaptats per a tal fi per la FHNB. A més, la pròpia Fundació ha fet el primer pas fent una aportació económica que es compartirà entre el projecte de salut dental, de salut visió i salut vacunes.

A aquesta dotació se li afegiran les donacions específiques per a cada projecte, i es farà un seguiment econòmic de cadascun per part de l'assistenta social que rendirà comptes a la comissió amb caràcter anual.


DESTÍ DELS BENEFICIS:

Des de Proyectos Infantiles ens comprometem a destinar els beneficis obtinguts en la nostra Associació de la següent manera:

El 50% dels beneficis seran destinats al foment de les beques menjador en la població necessitada,

L'altre 25% serà destinat a la salut dels nens i

El 25% sobrant serà revertit a l'Associació.

PROYECYOS INFANTILES